• Măsuri de temperatură
  • Măsuri de debite
  • Măsuri magnetice

Produse

Măsuri de temperatură

Termometru electronic etalon cu 4 canale de masurare QED 711M
- traductor: termorezistenta din platina Pt 100,200,500,1000
- domeniul de masurare: - 200 ... 400 grade Celsius
- tip masurare: 2 ,3 sau 4 puncte
- rezolutie: 0,001 grade Celsius
- eroarea de masurare: 0,05 grade Celsius
- eroarea intre canale: 0,02 grade Celsius       

Termometre fara contact (pirometre) de temperaturi inalte
- domeniul de masurare: 500 - 1700 grade Celsius
- distanta de vizare: max. 10 metri
- emisivitate: programabila in dom. 0,1 -  1,0

Calibrator de termorezitente – termometru+cuptor bloc metal QED 711
- domeniul: 50 ... 200 grade Celsius
- stabilitate: 0,1 grade Celsius
- uniformitate: 0,05 grade CelsiusProduse

Măsuri de debite

Calculatoare de debit pentru  gaze  naturale

Convertor PTZ4
- numar linii de masurare: 4
- element primar: turbina
- semnale de intrare: digitale protocol HART
- eroarea de masurare: 0,01 %

FARSYS 01
- numar linii de masurare: 2
- element primar: diafragma
- semnale de intrare: digitale protocol HART
- eroarea de masurare: 0,01 %

ROFAR 01
- numar linii de masurare: 1
- element primar: diafragma
- semnale de intrare: analogice 4 ... 20 mA
- eroarea de masurare: 0,25 %

ROFAR 02 
- numar linii de masurare: 2
- element  primar: diafragma
- semnale de intrare: digitale protocol HART
- eroarea de masurare: 0,01 %

ROFAR 03
- numar linii de masurare: 4
- element primar: diafragma
- semnale de intrare: igitale protocol HART
- eroarea de masurare: 0,01 %


Calculatoare de debit pentru energie terminca, apa, abur

Calculator de debit pentru apa calda si abur Qi 21
- calculeaza debitul volumic, debitul masic, energia termica transportata
- element primar: diafragma
- semnale de intrare: analogice 4 ... 20 mA
- eroarea de masurare: 0,4 %  >

Calculator pentru masurare energie termica Qi 23
- masurare temperatura tur - retur
- element primar: diafragma
- semnale de intrare: digitale protocol MODBUS
- eroarea de masurare: 0,5 % la Δt=5°C

Calculator de debit pentru apa rece, apa calda si abur ROFAR 04
- masurare debit volumic , masic si energia termica
- element primar: diafragma
- semnale de intrare: digitale protocol HART
- eroarea de masurare: 0,2 % 


Produse

Măsuri magnetice

Teslametru  Hall  TH 01 - masurarea campurilor magnetice continue sau alternative ( 0.......400Hz )
- domeniul de masurare: 0,1 mT - 2 T
- eroarea de masurare:1% c.c / 4% c.a

Fluxmetru  electronic
- determinarea fluxului magnetic in aer sau in materiale magnetice
- domeniul de masurare: 10.microWB-100microWB
- eroarea  de  masurare : 1%
- frecventa de lucru: 0 ...100Hz

 


Produse şi Servicii

FR-05 - Sistem de măsurare a cantităţilor de apă fierbinte şi energie termicăDomeniul de utilizare

Sistemul de măsurare tip FR 05 produs de Farming Oana Serv este realizat pe principiul măsurarii debitelor cu elemente deprimogene de tip diafragmă şi destinat să măsoare şi să contorizeze cantităţile de apă fierbinte şi energie termică livrate prin conducte, în operaţii de transfer cu scop tranzactional.


Descrierea sistemului

Sistemul de măsurare FR 05 este un sistem de tip bistream ce poate realiza simultan măsurarea şi gestionarea cantitaţilor de apă fierbinte Tur, a cantitaţilor de apă fierbinte Retur şi a energiei termice livrate cştre consumator prin măsurarea diferenţei de temperatură Tur/Retur. Ca senzor primar de debit se poate utiliza orice tip de diafragmă cu prize unghiulare, la flanşe sau D şi D/2 care deţine Aprobare de Model valabilă.

În funcţie de configuraţie şi parametrii de lucru, sistemul de măsurare tip FR 05 poate asigura măsurarea cantităţilor de apă fierbinte cu o incertitudine globală maximă de 2 % pentru raport al debitelor Qmax / Q < 5 ; măsurarea energiei termice se face cu o incertitudine egală cu ( 3 + 4ΔΘmin / ΔΘ ) % pentru ΔΘmin = 5º C.


Principiul de funcţionare

Elementul primar folosit pentru măsurare este diafragma. Instalarea elementului primar (diafragmă) în fluxul de apa fierbinte realizează o presiune diferenţială între suprafeţele amonte-aval ale acestuia, care este proporţională cu debitul. Prin masurarea dinamică a acestei diferenţe de presiune şi cunoscând construcţia şi condiţiile de lucru ale diafragmei se poate calcula debitul masic.
Pentru măsurarea debitului energetic pe lângă tronsonul de măsurare utilizat pentru măsurarea debitului masic Tur, se utilizează şi o pereche de termorezistenţe, una montată pe Tur iar cealaltă termorezistenţă montată pe Retur, în scopul măsurării diferenţei de temperatură Tur/Retur.
Pentru determinarea debitului masic Retur se poate monta o diafragmă de măsurare pe tronsonul Retur.
Semnalele de presiune preluate de un traductor multiplu (de presiune şi presiune diferenţială) sunt transformate în semnale electrice digitale şi preluate de către calculatorul de debit tip Qi 23, producător Farming Oana Serv; rezistenţele traductoarelor de PT100 proporţionale cu temperaturile TUR şi RETUR sunt măsurate de termometrul aflat în interiorul calculatorului. Se efectuează calculul debitului de apă fierbinte pe conducta TUR (şi dacă este configurat şi debitul pe conducta RETUR), se calculează energia termică proporţională cu debitul de apă fierbinte de pe conducta TUR şi diferenţe de temperatură TUR / RETUR.


Mărimi măsurate şi afişate

Sistemul tip FR 05 măsoară, calculează şi afişează următoarele mărimi caracteristice de lucru:


presiunea statică a fluidului: P (bar sau barr)
presiunea diferenţială a fluidului: Δp (kPa sau mm H2O)
temperatura de pe conducta TUR: ΘTUR (ºC)
temperatura de pe conducta RETUR: ΘRETUR (ºC)
diferenţa de temperatură TUR/RETUR: ΔΘ (ºC)
debitul masic pe conductă TUR (RETUR): Qm1, Qm2 (kg/h)
debit de energie termincă: Qe (kWh)
cantitatea de apă fierbinte contorizată TUR (RETUR): C1, C2 (kg)
cantitatea de energie termică contorizată: E (kWh)
timpii de funcţionare şi contorizare: T (min)

contoare temporare (orare, zilnice, lunare) pentru contităţi
apă fierbinte şi energie termică

80 contoare orare

35 contoare zilnice

12 contoare lunareDocumente normative
SR EN ISO 5167–1/1991
SR EN ISO 5167–1/2003
Măsurarea debitelor de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. Partea 1: Diafragme, ajutaje şi tuburi Venturi introduse în conducte cu secţiune circulară aflate sub presiune.
NML 018-07 Sisteme de măsurare continua şi dinamică a cantităţilor de fluide (de volum şi de masă)
NML 001-05 Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.
NML 4-06- 01 Contoare de energie termică.
NML 4-04-01 Termometre cu rezistenta din platină.


Structura constructivă a sistemului FR 05

Un sistem de măsurare a cantităţilor de apă fierbinte şi energie termică tip FR 05 utilizând un calculator Qi 23 poate fi realizat în una din variantele constructive prezentate mai jos:Componentele utilizate în sistemul FR 05

a) o diafragmă de măsurare cu prize la flanşă, cu prize în unghi sau cu prize la D sau D/2 inserata într-un tronson de măsurare - conf. SR EN ISO 5167-1/97.

 

b) o pereche de traductori multipli inteligenţi tip 3095FB producător Emerson-Rosemount, pentru măsurarea presiunii absolute şi a presiunii diferentiale; se montează unul pe Tur iar al doilea pe Retur.

 

c) o pereche de senzori de temperatură tip TST90 producător Endress+Hauser PT 100 cu 4 fire W100 = 1,385; se montează unul pe Tur iar al doilea pe Retur.

 

d) linia de măsură 1 este citită dintr-un calculator de debit de tip QI23 producător Farming Oana Serv, cu aprobare de model RO 390/02; linia de măsură 2 este citită din acelaşi calculator de debit, traductorul multiplu inteligent alături de senzorul de temperatură pe Tur formează linia 1; traductorul multiplu inteligent alături de senzorul de temperatură pe Retur formează linia 2.

 

e) un dispozitiv de tip monifold, pentru racordarea traductorului multiplu de presiune în sistem; conducte de semnal de presiune, robinete de izolare (amonte-aval faţă de diafragmă) şi dispozitive de purjare, montate cu asigurarea izometriei.

 

e) un cofret termostatat pentru montajul traductorului multiplu de presiune în mediu controlat termic. Acesta asigură menţinerea temperaturii cu o variaţie maximă de ± 100C faţă de temperatura de referinţă.

 

f) opţional – pe ambele linii se poate monta un echipament pentru comunicaţii la distantă (telefonie fixă, telefonie mobilă, radio)


Documentaţie

Manual de utilizare a sistemului FR05


Get Acrobat Reader web logo

Produse şi Servicii

FR-06 - Sistem de măsurare a cantităţilor de apă, abur şi energie termicăDomeniul de utilizare

Sistemele de măsurare a cantităţilor de apă sau abur tip FR 06 produse de Farming Oana Serv sunt destinate măsurării şi contorizării cantităţilor de apă sau abur transportate prin conducte de secţiune circulară cu dimensiuni DN =50 …1000 mm şi pot gestiona de la 1 (unu) până la 4 (patru) sisteme de măsurare independente. Aceste sisteme de măsurare sunt destinate pentru a fi utilizate în aplicaţii tranzacţionale şi fiscale.


Descrierea sistemului

Sistemele de măsurare a cantităţilor de apă-abur tip FR 06 sunt construite pe principiul măsurării debitelor cu elemente deprimogene de tip diafragmă de măsurare, configurarea variantelor constructive - funcţionale având la bază calculatorul de debit tip ROFAR 04 produs de către Farming Oana Serv. Ca senzor primar de debit se poate utiliza orice tip de diafragmă cu prize unghiulare, la flanşe sau D şi D/2 care deţine Certificat Aprobare de Model valabil. Oricare din cele una pâna la patru linii de măsurare poate fi configurată să funcţioneze cu element primar diafragmă.

În funcţie de configuraţie şi parametrii de lucru, sistemele de măsurare a cantităţilor de apă/abur tip FR 06 pot asigura măsurarea cantităţilor de apă/abur cu o incertitudine globală maximă de 0,65 % până la 1,39 % pe tot intervalul de lucru definit de valorile parametrilor de debit, temperatură şi presiune. De menţionat că incertitudinea globală maximă a sistemului depinde de modul de amplasament al acestuia în exploatare. Spre exemplu la amplasarea în exterior (în câmp), incertitudinea globală maximă poate atinge valoarea de 1,39 % iar la amplasarea în mediu controlat (incinta termostatată) a trductoarelor de presiune şi presiune diferenţială incertitudinea globală maximă poate atinge valoarea de 0,92 %. Instalarea sistemelor de măsurare se face în conformitate cu standardul ISO 5167, respectiv curgerea să rămână subsonică de-a lungul întregii secţiuni de măsurare, debitul să fie stabil (sau să aibă variaţii reduse în timpul măsurarii), iar fluidul să poată fi considerat monofazic.


Principiul de funcţionare

Elementul primar folosit pentru măsurare este diafragma. Instalarea elementului primar (diafragmă) în fluxul de măsurare creează o presiune diferenţială între suprafeţele amonte-aval ale acestuia, care este proporţională cu debitul de curgere. Prin măsurarea dinamică a acestei diferenţe de presiune şi cunoscând construcţia şi condiţiile de lucru ale diafragmei se poate calcula debitul.
Semnalele de presiune preluate de un traductor de presiune diferenţială (şi de un al doilea traductor de presiune diferenţială în cazul unui raport dinamic Qmax /Qmin > 5), sunt transformate în semnale electrice digitale şi introduse în calculatorul de debit tip ROFAR 04 care execută calculul debitului, a puterii termice convenţionale (numai pentru abur) şi contorizează cantităţile de apă/abur, respectiv energia termică convenţională.


Mărimi măsurate şi afişate

Sitemele tip FR 06 măsoară, calculează şi afişează următoarele mărimi caracteristice de lucru:


presiunea statică a fluidului: P (bar sau barr)
presiunea diferenţială a fluidului: Δp (kPa sau mm H2O)
temperatura fluidului: t (ºC)
densitatea fluidului la temperatura şi presiunea de lucru: ρ (kg/m3)
debitul volumic: Qv (t/h)
puterea termică echivalentă: Pt (MW)
cantitatea totală de fluid contorizată în condiţii normale de funcţionare / în condţii de alarmă: V1/V2 (t)
energia termică echivalentă în condiţii normale de funcţionare / în condiţii de alarmă: E1/E2 (MWh)

Energia termică echivalentă se afişează numai dacă fluidul măsurat este abur.Documente normative
STAS 7347 / 1 – 83 Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune. Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. Măsurarea cu diafragme şi ajutaje.
SR EN ISO 5167–1/1991
SR EN ISO 5167–1/2003
Măsurarea debitelor de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. Partea 1: Diafragme, ajutaje şi tuburi Venturi introduse în conducte cu secţiune circulară aflate sub presiune.
NTM 3 – 163 – 94 Verificarea metrologică a sistemelor cu diafragmă de măsurare a cantităţilor de fluide şi energie termică.
SR EN 60770 – 2003 Traductoare utilizate in sistemele de conducere ale proceselor industriale.


Structura constructivă a sistemului FR06

Un sistem de măsurare a cantităţilor de apă sau abur din familia FR 06 poate fi realizat una din variantele constructive prezentate. La măsurarea debitelor de apă traductorul de temperatură poate să lipsească, iar temperatura este configurată la o valoare fixă in calculator.
Un singur calculator de debit ROFAR 04 poate fi utilizat pentru configurarea şi controlul simultan a mai multor sisteme de măsurare (1…4) care au funcţionare independentă.Variantele constructive ale sistemelor de măsurare FR 06
Denumirea variantei constructive
Componentă Qmax/
Qmin
Eroarea maximă
(Tref = 20°C)
Eroarea maximă
(Tref ± 10°C)

Eroarea maximă
(0...50 °C)
FR 06/1 Calculator de debit tip ROFAR 04
Traductor multiplu (p,dp) tip EJX 110A
Traductor de temperatură YTA 70 – Pt 100 cls. A
5 ± 0,77 % ± 0,92 % ± 1,30 %
FR 06/2 Calculator de debit tip ROFAR 04
Traductor multiplu (p,dp) tip EJX 110A
Traductor de temperatură YTA 70 – Pt 100 cls. A
Traductor aux. pres.dif. tip EJX 110A
/td>
10 ± 0,70 % ± 0,85 % ± 1,25 %
FR 06/3 Calculator de debit tip ROFAR 04
Traductor multiplu (p,dp,t) tip 3095MV cu termorezistenţă Pt 100 tip 65 cls.B
5 ± 0,75 % ± 0,90 % ± 1,28 %
FR 06/4 Calculator de debit tip ROFAR 04
Traductor multiplu (p,dp,t) tip 3095MV cu termorezistenţă Pt 100 tip 65 cls.B
Traductor aux. pres. dif. tip 3051CD
10 ± 0,67 % ± 0,81 % ± 1,20 %
FR 06/5

Calculator de debit tip ROFAR 04
Diafragmă şi tronson de măsurare
Traductor multiplu (p,dp) tip EJX 110A

5 ± 0,77 % ± 0,92 % ± 1,39 %
FR 06/6 Calculator de debit tip ROFAR 04
Diafragmă şi tronson de măsurare
Traductor multiplu (p,dp) tip EJX 110A
Traductor aux. pres.dif. tip EJX 110A
10 ± 0,70 % ± 0,85 % ± 1,30 %
FR 06/7 Calculator de debit tip ROFAR 04
Diafragmă şi tronson de măsurare
Traductor multiplu (p,dp,t) tip 3095MV
5 ± 0,75 % ± 0,90 % ± 1,35 %
FR 06/8 Calculator de debit tip ROFAR 04
Diafragmă şi tronson de măsurare
Traductor multiplu (p,dp,t) tip 3095MV
Traductor aux. pres. dif. tip 3051CD
10 ± 0,67 % ± 0,81 % ± 1,27 %

Variantele constructive 5-8 se folosesc pentru măsurarea apei cu o temperatură fixă, nemaifiind nevoie de adaptorul de temparatură, o temperatură fixă se poate configura în calculatorul de debit.Componentele utilizate în sistemul FR 06

a) un element primar de tip diafragmă cu prize la flanşe montat cu sau fără port-diafragmă tip CLASIC - EPD producător Simotil, aprobare de model RO 132/06. Poate fi utilizat orice alt tip de diafragmă (în unghi, la flanşe, la D şi D/2) care posedă aprobare de model în vigoare la data alcătuirii sistemului.

 

b) un calculator de debit, tip ROFAR 04 producător Farming Oana Serv, eroarea de măsurare 0,01 %, cu aprobare de model RO 115/05.

 

c) o termorezistenţă Pt 100 cls. A cu 4 fire, W100 = 1,385, tip RODAX cu aprobare de model RO 058/2005.
Alternativ poate fi utilizată termorezistenţă Pt 100 cu 2 fire, cls. B, W100 = 1.385, tip 65, producător Emerson-Rosemount, cu aprobare de model RO 012/10.

 

d) un adaptor de temperatură inteligent YTA 70 eroarea de măsurare 0,1%, cu interfaţă digitală modem Bell 202, viteza de comunicaţie - 1200 bauds. Alternativ poate fi utilizat adaptorul de temperatură cu interfaţă modem Bell 202 seria 644.

 

e) un traductor multiplu de presiune (statică şi diferenţială) tip EJX 110A producător Yokogawa, pentru cazul variantelor constructive unde raportul Qmax/Qmin este mai mic de 5, sau 2 traductoare multiple de presiune, pentru cazul variantelor constructive unde raportul Qmax/Qmin este cuprins între 5 şi 10 cu aprobarea de model RO 106/2005.

Alternativ se utilizează traductorul multiplu de presiune, presiune diferenţială şi temperatură tip 3095 MV producător Emerson-Rosemount; în acest caz nu se mai utilizează adaptorul de temperatură, termorezistenţa se conectează direct la traductorul 3095 MV.
Pentru rapoarte Qmax /Qmin mai mari de 5 se utilizează traductorul de presiune diferenţială tip 3051 CD producător Emerson-Rosemount.


f) un dispozitiv de tip monifold, pentru racordarea traductoarelelor de presiune în sistem.

 

g) un cofret termostatat pentru montajul calculatorului de debit şi a traductoarelor de presiune în mediu controlat termic. Acesta asigură menţinerea temperaturii cu o variaţie maximă de ± 100C faţă de temperatura de referinţă.


Documentaţie

Manual de utilizare a sistemului FR06


Get Acrobat Reader web logo

Produse şi Servicii

FR-07 - Sistem de măsurare cantităţi (volume) de amestecuri alcool-apăPrezentare generală

Sistemul de măsurare tip FR-07 este realizat pe principiul măsurării parametrilor din proces cu ajutorul unui traductor inteligent multiplu, ce utilizează efectul Coriolis, a unui traductor inteligent de temperatură, cât şi a unui echipament de tip calculator de debit. Echipamentul inteligent multiplu măspară debitul masic şi densitatea, iar calculatorul de debit prelucrează datele din proces preluate de la echipamentul multiplu şi de la traductorul de temperatură şi evidenţiează cantităţile de amestec alcool-apă şi alcool pur ce trec prin instalaţia de măsurare.

Acest sistem s-a impus în practica curenă deoarece ehcipamentul inteligenet multiplu acopera o plajă îngustă de concentraţii (Ex. ±5...10%) în raport cu concentraţia de lucru nominală, ceea ce impune regimuri stricte de funcţionare a instalaţiilor de producţie, lucru ce nu se poate realiza concret, decât în câteva instalaţii foarte moderne, ce pot recircula alcoolul produs, până se ating parametrii nominali de producţie, după care se poate începe transvazarea cantităţilor de amestec alcool-apă produse, prin echipamentul de măsurare. Utilizarea echipamentului inteligent multiplu şi a unui traductor de temperatură în sistemul de măsurare, împreună cu un calculator de debit dedicat aplicaţiei de amestec alcool-apă, a extins domeniul de măsurare a cencentraţiei amestecurilor de alcool-apă la 0 ... 100%, ceea ce oferă fabricanţilor elasticitate în cadrul tehnologiilor de fabricaţie şi organelor fiscale un control eficient şi deplin aspra cantităţilor de alcool produs în instalaţiile de orice tip, atât în cele mai performante cât şi în cele de clasă mai mică.

Acest sistem este destinat să măsoare şi să contorizeze cantităţile de amestec alcool-apă şi alcool pur produse sau livrate în operaţii de tranzacţi comerciale şi/sau accizale.


Caracteristici tehnice ale sistemului de măsurare de tip FR 07
fluid supus măsurării: amestec alcool-apă
presiune maximă fluid: 40 bar
temperatură fluidului: 0...+40ºC
debit fluid: 200 ... 20000 l/h (prin alegerea adecvată a dimensiunii (DN08, DN15, DN 25)
raport Qmax-Qmin: 10
domeniul de densitate: 0,790 ... 1 g/cm3
concentraţie volumică: 0 ... 100 %
presiunea mediului ambiant: 80 ... 106 kPa
temperatura mediului ambiant: 0 ... +65ºC
mărimi principale de intrare măsurate: Qm - debit masic (kg/h)
ρ (kg/m3)
t (ºC)
mărimi principale de ieşire, la 20ºC Qvp20 - volum de alcool pur ( l)
Qva20 - volum de amestec ( l)
Cv20 - concentraţie volumică ( %l)
mărimi principale intermediare calculate în condiţii de măsurare: ρ20 - densitatea la 20 ºC (kg/m3)
mărimi indicate, raportări: valori curente ale mărimilor măsurate
valori icurente ale mărimilor calculate
depăşirea limitelor de alarmare a mărimilor măsurate şi calculate
cantităţi livrate C1 ... C5
cantitatea de amestec alcool-apă şi de alcool pur contorizate în condiţii de referinţă la 20ºC (valori orare din ora trecută şi ora curentă, valori zilnice pe ultimele 35 de zile + ziua curentă, valori lunare pe ultimele 12 luni + luna curentă, valori anuale pe ultimi 5 ani + anul curent)
  timpul de funcţionare pentru fiecare din intervalele de raportare de tip ora
  înregistrarea momentului de pornire librare fluid şi a momentului de oprire librare fluid

Debitul fluidului măsurat are o caractereistică cvasiconstantă.
Conducta, în zona traductorului, este prin montaj tot timpul plină.
Operaţia de reglare a debitului trebuie asigurată de instalaţia tehnologica din amonte.
Fiecare aplicaţie are documentaţie proprie cu parametrii definiţi individual funcţie de debitul minim, debitul maxim cât şi funcţie de domeniul de densităţi măsurat.


Varianta constructivă a sistemului FR 07


Componentele utilizate în sistemul FR 07

a) un traductor multiplu inteligent tip Promass 63F producător Endress + Hauser, aprobare de model RO 313/98 sau Promass 83F producător Endress + Hauser, aprobare de model RO 297-02 pentru măsurarea debitului masic şi a densităţii amestecurilor de alcool-apă.

 

b) un calculator de debit, tip UAC 100 producător Farming Oana Serv, eroarea de măsurare 0,01 %, cu aprobare de model RO 353/00.

 

c) o termorezistenţă Pt 100 cls. A cu 4 fire, W100 = 1,385, tip RODAX cu aprobare de model RO 058/2005.
Alternativ poate fi utilizată termorezistenţă Pt 100 cu 2 fire, cls. B, W100 = 1.385, tip 3144, producător Emerson-Rosemount cu aprobare de model RO 173/98.

 

d) un adaptor de temperatură inteligent YTA 70 eroarea de măsurare 0,1%, cu interfaţă digitală modem Bell 202, viteza de comunicaţie - 1200 bauds.

 

Se evidenţiază două tipuri de traductoare inteligente multiple deoarece cel de tip Promass 63F nu se mai fabrică la ora actuală, în producţia curentă a producătorului Endress+Hauser introducându-se noul model de tip Promass 83F. Acest nou model, din punct de vedere al sistemului de măsurare. are aceleaşi caracteristici tehnice de performanţă şi comunicaţie ca şi predecesorul său de tip Promass 63F.

Între cele două componente ale sistemului de măsurare nu există elemente de transfer de tip hidraulic ci numai o conexiune serială ce utilizează prtocolul de comunicaţie de tip HART.


Documentaţie

Manual de utilizare a sistemului FR07


Get Acrobat Reader web logo

Produse şi Servicii

Laborator Metrologic

Instrumentele folosite au aprobare de model şi garanţia unei precizii ridicate de către institutul de metrologie legală.
Oferim verificări metrologice în laboratorul metrologic propriu, aprobat de către BRML, sau pe teren, pentru urmatoarele echipamente:

Calculator (de debit) pentru sisteme de măsurare a cantităţii de fluide (de volum şi de masă)

Fluid măsurat = gaze naturale, cu următoarele caracteristici:

  • temperatura: (-40...+100) ºC
  • presiune: max. 120 bar
  • densitate relativă: 0,554...0,80 Presiune dif. (0...100)kPa

Erori de măsurare tolerate ± (0,01...1)%

Sistem de măsurare a cantităţiilor de gaz (de volum şi de masă)

Fluid măsurat = gaze naturale, cu următoarele caracteristici:

  • temperatura: (-40...+100) ºC
  • presiune: max. 120 bar
  • densitate relativă: 0,554...0,80 Presiune dif. (0...100)kPa

Presiune dif. (0...100) kPa

Diametrul diafragmei d ≥ 50 mm,

Diametrul interior al conductei D ≤ 850 mm

Clasă de exactitate:

  • I şi II cf. NTM 3-163-94
  • III ... IX cf. NML 018-2007
Traductor de presiune

Presiune absolută: (0...70) bar

Presiune diferenţială: limita superioară a intervalului nominal cuprinsă între (10...100) kPa

Semnal ieşire (4...20) mA, protocol Hart

Eroare tolerată: ± (0,04...0,1)% din intervalul nominal de măsurare

Termorezistenţă

Pt 100; Pt 500

tmin= -30 ºC

tmax= 420 ºC

Clasă de exactitate: A, B

Adaptor de temperatură

Semnal ieşire (2...10) mA: (4...20) mA, protocol Hart

Eroare tolerată: ± 0,1% din intervalul de măsurare sau ± 0,1 ºC

Pereche de termorezistenţe pentru contoare de energie termică

Pt 100; Pt500

Θ= (0...200) ºC

ΔΘ min = 5 ºC

Produse şi Servicii

Suport tehnic

Vă stam la dispozitie 24/7, de reţinut că formularul de mai jos este adresat clienţiilor existenţi.
Pentru a folosi formularul de mai jos, trebuie obligatoriu să specificati numele delegatului, numele firmei ce o reprezentaţi, seria sistemului conform etichetei de sistem prezentă pe echipament şi o descriere a problemei suferite. În detalii se va specifica modelul echipamentului în cauză.